Trainer 3T är ett elektroniskt system som sköter nollställning och skifte mellan ligg och stå av fallmålen.

 

Beskrivning:
Till fallmålen monteras motorer för elektromekanisk nollställning samt för att ändra målen mellan ligg och stå. Motorerna styrs via en kontroll i anslutning till skjutplatsen. Varje kontroll kan sköt 1-3 fallmål. Det går att ställa in systemet antingen på manuell eller automatiskt nollställning av fallmålen. Trainer 3T går att beställa med trådlös överföring.

 

Trainer 3T levereras komplett med motorer för fallmålen, handkontroll-/er.