KURVINEN har varit föregångare i utvecklingen av skidskyttemål i tre decennier. De finns idag installerade i över 30 länder. Kurvinens kunskap och expertis begränsar sig inte enbart till skidskyttemål och konstruktion av skidskytteanläggningar. KURVINEN deltar också med sin expertkunskap i planering och förarbetet av skidskyttearrangemang och är också involverade i genomförandet av tävlingar.

Hållbarhet, noggrannhet, tillförlitlighet och framförallt uthållighet i alla slags väder är styrkorna. Detta ger minimala kostnader för underhåll. Kontinuerlig utprovning av produkter och tjänster och även outtröttligt utvecklingsarbete har alltid varit Kurvinens ledstjärna. KURVINEN skidskyttesystem är godkänt av IBU.

Vi i Tord Wiksten-Event & PR har genom flera års samarbete upparbetat oss och fått  stor kunskap om KURVINEN- systemen. Vi har vårt huvudkontor vid Östersunds Skidskyttestadion där ett fullt utbyggt 30-tavlors Modell-1 Kurvinen system är installerat. Detta gör att vi har en unik och kontinuerlig uppdatering av teknologi och underhåll.

För information om KURVINENS produkter, ta kontakt direkt med vår expert:

Tord Wiksten
070-689 30 38
Tord@Wiksten.nu