KES (Kurvinen Electronic scoring System) är ett elektroniskt system som sköter manövrering av fallmålen med hjälp av en eller flera operatörer beroende på antalet fallmål, samt lagrar skjutdata från respektive mål.

Kortfattad beskrivning:
Med KES kan målen nollställas automatiskt eller manuellt, ändras mellan ligg och stå, ställas in på hur många skott som ska registreras innan en skjutning anses som klar. Allt sker på elektronisk väg. KES innehåller ett datasystem som gör det möjligt att erhålla skjutresultat för alla skyttar. Detta sker genom att respektive bana aktiveras när en skidskytt anländer. Varje skott registreras och när skytten är klar nollställs banan/målet igen. Skjutdata som kan erhållas är bland annat; antal träff/bom, tid för stav-stav, tid mellan varje skott, total skjuttid.

 

KES levereras komplett med motorer för fallmålen, kablage, kabelskydd, keyboards, dator mm.