Modell 1 är en komplett uppsättning av mekanisk fallmålsutrustning med tak och belysning.
Följande ingår:

  • Fallmål mekaniskt, med hållare
  • Ramställning med tak och belysning
  • Blyfångare/inskjutningstavla
  • Tavelnummer
  • Skjutplatsnumrering med stolpar
  • Skjutbanemarkeringar
  • Skjutmattor
  • Vindflaggor

Modell 1 går att komplettera/bygga på med KES eller Trainer 3T.


Information:
Med Modell 1 erhålls ett komplett mekaniskt system med tak och belysning. Den stora vinsten med denna modell är att allting är uträknat och tillverkat för absolut bästa funktion. Taket går att få antingen framåt eller bakåtlutande. Med detta val blir er stadion den kompletta anläggningen med elektronisk styrning. Detta är World Cup-anläggningen som används på Östersund Skidstadion och flera andra platser runt om i världen.